นครสวรรค์-นายก อบจ.พบหัวหน้าส่วนราชการลาดยาว แจงนโยบายงาน ยึดปชช.เป็นศูนย์กลาง

นครสวรรค์-นายก อบจ.พบหัวหน้าส่วนราชการลาดยาว แจงนโยบายงาน ยึดปชช.เป็นศูนย์กลาง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 12 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะ เดินทางไปร่วมประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลาดยาว และกำนัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการอำเภอลาดยาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล โดยมี นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอลาดยาว นายทรงวุต สายแวว นายก อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ นางสาวกนกลักษณ์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ รองนายก อบต.หนองนมวัว และ พ.ต.อ.อาณุ ปิ่นทอง ผกก.สภ.ลาดยาว ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
          โดยก่อนเริ่มการประชุม นายก อบจ.นครสวรรค์ ไดชี้แจงถึงนโยบายในการทำงานของ อบจ.คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักทำงานให้ตรงกัน แนวทางปฏิบัติงาน ให้เรียงลำดับความสำคัญ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยฝากแนวทาง 2 ประเด็นให้นายอำเภอลาดยาว ได้หารือ แก้ไขและผลักดันในพื้นที่ คือ 1.เรื่องการปรับฤดูกาลการเพาะปลูก วางแผนการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนาให้พร้อมกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ และลดปัญหาความขัดแย้ง 2.เรื่องแนวทางการสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก ให้มีรายได้เสริมขึ้นมา 3 ระยะ ได้แก่ รายได้รายวัน รายได้ปานกลาง และรายได้ตามฤดูกาล
          นอกจากนี้ นายก อบจ.นครสวรรค์ ยังได้ขอความร่วมมือการสำรวจข้อมูลผู้พิการ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ แม้จะไม่ใช่ในพื้นที่ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.นครสวรรค์ ก็ตาม เพื่อทาง อบจ.จะให้ความช่วยเหลือต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!