ตราด-กิจกรรมงานประเพณีทิ้งกระจาดของสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์

ตราด-กิจกรรมงานประเพณีทิ้งกระจาดของสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์

ภาพ/ข่าว:พูลศักดิ์ บุญลอย / ศิวพงศ์ บุญลอย

          เมื่อเวลา 16.00น.วันที่ 12 ก.ย.66 ที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ นายสมบูรณ์ รัชตขจรกิจ นายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ เป็นประธานในงานประเพณีทิ้งกระจาดของสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายชูชัย ลิ้มประเสริฐสุข อุปนายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ และคณะกรรมการ ซึ่งเป็นงานประเพณีทิ้งกระจาด ด้วยการนำข้าวสาร อาหารแห้งมามอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป โดยมีข้าวสารทั้งหมดจำนวน 2500 ถุง ขณะเดียวกันนายวิบูลย์ เครือลอย ประธษนกรรมการบริษัทเทพพรชัยอุตสาหกรรม น้ำปลาตราดสามกระต่าย นำน้ำปลาขวดใหญ่จำนวน 200 ลังมาร่วมในพิธีทิ้งกระจาดในครั้งนี้ด้วย
          หลังการประกอบพิธีทางประเพณีแล้ว อาสาสมัครสมาคมตราดพุทธศงเคราะห์ ช่วยกันจัดระเบียบผู้มาร่วมพิธี ในการรับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และนำปลาจากคณะกรรมการ โดยมีประชาชนจำนวนกว่า 2 พันคน เข้ารอรับข้าวสาร อาหารแห้งดังกล่าว ซึ่งประเพณีทิ้งกระจาด เป็นประเพณีเชื้อสายจีนที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี วัตถุประสงค์ของประเพณีนี้ คือประการที่ 1 เป็นการสร้างบุญกุศลด้วยการให้ทานถือศีลร่วมกันของประชาชนทั้งไทยและจีนปีละ 1 ครั้ง ประการที่ 2 เพือร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว ประการที่ 3 เพืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเร่ร่อน สัมภเวสีจะได้ไปสู่สุขคติ ประการที่ 4 เพือเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในงานประเพณีทางมูลนิธิจะรับบริจาคสิ่งของจากผู้ที่มีจิตเมตตาแล้วนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากจน ส่วนมากจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!