ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยแม่น้ำยัง

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยแม่น้ำยัง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 12 กันยายน 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 4,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยแม่น้ำยังเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ จนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสัตว์ในพื้นที่บ้านหนองบุ่ง หมู่ 10 และบ้านโนนเชียงหวาง หมู่ 7 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกร 37 ครัวเรือน โค-กระบือ รวม 182 ตัว
          ทั้งนี้ มีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง และนางสาวบัวทอง ถวิลไพร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด เป็นฝ่ายดำเนินการ ส่งมอบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!