ร้อยเอ็ด-มมร. จัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช

ร้อยเอ็ด-มมร. จัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา โดยมี พระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเมธีวัชราภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี พระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี พ่อค้า บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
          สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยสถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติ และกรณียกิจ รวมถึงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ตามรอยพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเกียรติคุณด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเจริญรอยตามพระจริยวัตรของเจ้าพระคุณฯ ผู้ทรงใฝ่พระทัยในวิปัสสนาธุระและการเจริญพระกรรมฐาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!