กาญจนบุรี-สสจ.สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

กาญจนบุรี-สสจ.สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 2 อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. (หมอคนที่ 1) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแก่กลุ่มผู้สูงอายุเชื่อมโยงกลไก 3 หมอ และ พชอ. รุ่นที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาศักยภาพของ อสม. (หมอคนที่ 1) และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (หมอคนที่ 2) ในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้ครอบคลุมและอย่างต่อเนื่อง ด้วย Application ” SMART อสม.” เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!