กาญจนบุรี-มอบบ้านพอเพียงให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ต.ช่องสะเดา

กาญจนบุรี-มอบบ้านพอเพียงให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ต.ช่องสะเดา

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางสาวปภัสลภัสร์ แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา นางพจมาน สระลอย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา แพทย์ประจำตำบลช่องสะเดา สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ช่องสะเดา ลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียง ให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้และประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ในพื้นที่ ตำบลช่องสะเดา จำนวน 9 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด 1ครัวเรือน และ หมู่ที่ 7 บ้านทับศิลา จำนวน 8 ครัวเรือน ที่บ้านเรือนชำรุดทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคง เป็นต้น

          โดยมี คณะกรรมการ และคณะทำงานบ้านพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี สภาองค์กรชุมชน ต.ช่องสะเดา เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียง ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ชาวบ้าน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ พื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด หมู่ที่ 7 บ้านทับศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!