อยุธยา-อ.บางบาล จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา

อยุธยา-อ.บางบาล จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่คลองมหาพราหมณ์ (หลังวัดม่วงหวาน) หมู่ 6 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรณกร เผ่าวิจารย์ นายอำเภอบางบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวาในพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลมหาพราหมณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
          นายรณกร เผ่าวิจารย์ นายอำเภอบางบาล กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความ สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
           ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโขบาย เป็นเครื่องมือ ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งได้เชิญชวนบุคลากร พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา มาร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอำเภอบางบาล โดยจัดให้มีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่และกำจัดผักตบชวาในพื้นที่แหล่งน้ำ ณ คลองมหาพราหมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งยังส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!