นครสวรรค์-โครงการ อบจ.เคียงข้างประชาชน ครั้งที่ 2 สัญจร ระดับอำเภอ อ.โกรกพระ

นครสวรรค์-โครงการ อบจ.เคียงข้างประชาชน ครั้งที่ 2 สัญจร ระดับอำเภอ อ.โกรกพระ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอบจ.นครสวรรค์ และการให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมทั้งรับรับฟังปัญหาอุปสรรค ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น และร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

          โดยมีคณะผู้บริหารอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายกานตพงศ์ ใจแก้ว ส.อบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอโกรกพระ ประสานงานและให้การต้อนรับในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำระดับอำเภอ คณะอสม. เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ในระดับอำเภอ และอำเภอโกรกพระเป็นพื้นที่แรกเป็นการนำร่องก่อนที่จะสัญจรไปยังอำเภออื่นๆ จนครบทั้ง 15 อำเภอในจ.นครสวรรค์ต่อไป

          ซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมนั้น นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกานตพงศ์ ใจแก้ว ส.อบจ.ในเขตพื้นที่อ.โกรกพระ ยังได้ร่วมตอบปัญหาและข้อซักถามของประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!