ร้อยเอ็ด-จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2566

ร้อยเอ็ด-จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 11 กันยายน 2566 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2566 (ซึ่งตนตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำสุนัข-แมวไปรับบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงของตนเอง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนนำสุนัข-แมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 75 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 111 ตัว 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!