กาญจนบุรี-พิธีมอบเข็มพระราชทานครบ 60 ปี วันกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กาญจนบุรี-พิธีมอบเข็มพระราชทานครบ 60 ปี วันกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องพิธีการ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานพิธีอัญเชิญเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ
          ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และผู้แทนรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรีจึงจัดพิธีรับพระราชทานเข็มมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จำนวน 17 ราย

          มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียต ที่พัดเข้าทางพื้นที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแรงของพายุทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนและประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุ อ.ส. ออกประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว และพระราชทานเงินแก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสร้างโรงเรียนประชาบาล ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสถานที่ศึกษา และพระราชทานชื่อในภายหลังว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เมื่อได้นำเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนในระยะแรก แล้วยังคงเหลือเงินอีก 3 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานเงินดังกล่าว เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 โดยชื่อพระราชทานของมูลนิธิ ฯ มีความหมายว่า “พระราชา” และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!