ศรีสะเกษ-ชาวบ้านกุดโง้งจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเมธีวัชราภรณ์อย่างยิ่งใหญ่

ศรีสะเกษ-ชาวบ้านกุดโง้งจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเมธีวัชราภรณ์อย่างยิ่งใหญ่

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 10 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดกุดโง้ง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และถวายมุทิตาสักการะ พระเมธีวัชราภรณ์ (ลิขิต ปญญาธโร) พระราชาคณะชั้นสามัญ หรือพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดศรีรัตน์ และเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ (ธ.) จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจาก พระญาณวิเศษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) นำคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้นำฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง ชาวบ้านกุดโง้งและทุกหมู่บ้านของ ต.โพนข่า จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มาก มีข้าราชการแต่งชุดปกติขาวตั้งแถวรับสัญญาบัตรพัดยศ

          จากนั้น มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีอ่านประกาศตราตั้งสมณะศักดิ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พิธีถวายมุทิตาสักการะ โดยมี นายธเนศ เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคเพื่อไทย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายพรชัย ศรีปัตเนตร ผอ.รพ.สต.บ้านกุดโง้ง นายสมบูรณ์ โมทะจิต นายก อบต.โพนข่า นายสำราญ สุวรรณพัฒน์ กำนัน ต.โพนข่า นายพิทักษ์ พันธุ์จันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านกุดโง้ง นายสายัณห์ ลาลุน ประธานสภา อบต.โพนข่า นายวิชาญ อนันต์เทพา รองนายก อบต.โพนข่า นายทองไฉน โมทะจิตร ข้าราชการบำนาญ นายสมคิด สุทธิคำภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนชาวบ้านกุดโง้งจำนวนมากมาร่วมพิธีในครั้งนี้

          พระเมธีวัชราภรณ์ (ลิขิต ปญญาธโร) พระราชาคณะชั้นสามัญ หรือพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดศรีรัตน์ และเจ้าคณะอำเภอ ศรีสมเด็จ (ธ.) จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า อาตมาภาพได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นพระลูกพระหลานของชาวบ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษได้ออกจากจังหวัดศรีสะเกษไปเกือบ 30 ปีก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนในส่วนที่เป็นพระปริยัติธรรม ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความยินดีดีใจเพราะว่าเป็นลูกหลานของที่นี่แล้วจะได้นำเอาความรู้ที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติไปอบรมสั่งสอนประชาชน ในวันนี้ก็ถือโอกาสได้กลับมาเยี่ยมมาตุภูมิบ้านเกิดที่บ้านกุดโง้งแห่งนี้แล้วก็ได้มาพบเจอญาติธรรมและได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่บูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนอาตมาภาพมา ทำให้ได้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษา ด้านวัตรปฏิบัติ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ก็รู้สึกดีใจปลื้มใจและจะทำหน้าที่ในส่วนรับผิดชอบให้ดีที่สุด ซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระศาสนาดิลก ที่เป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) และครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนได้มาอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน นำธรรมะสู่ประชาชน อาตมาภาพก็ถือโอกาสมาระลึกนึกถึงสิ่งที่เราเคยอยู่ที่เราเกิดเพราะพ่อแม่อยู่ที่นี่ก็ถือโอกาสมาทำบุญด้วย ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทางคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มีท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าคณะอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายบ้านเมืองมีท่านรอง ผวจ.ศรีสะเกษ รวมถึงผู้นำชุมชนทุกท่านและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก อาตมาภาพจะนำเอาสิ่งนี้มาเป็นพลังในการที่จะทำหน้าที่ให้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!