ศรีสะเกษ-วัดไพรพัฒนาจัดยิ่งใหญ่ฉลองสมโภชพระเณรแม่ชีสอบได้เปรียญธรรมจำนวน 8 ราย

ศรีสะเกษ-วัดไพรพัฒนาจัดยิ่งใหญ่ฉลองสมโภชพระเณรแม่ชีสอบได้เปรียญธรรมจำนวน 8 ราย

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาทม วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีฉลองสมโภช ภิกษุสามเณรและแม่ชีผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 สำนักเรียนบาลีวัดไพรพัฒนา ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้จัดพิธีนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับพระเณรและแม่ชีที่สอบผ่าน จำนวน 8 รูป ประกอบด้วย พระมหายุทธนา ปยุตโต สอบได้ ป.ธ.6, พระมหาทวีศักดิ์ อภิวโร สอบได้ ป.ธ.6, ส.ณ.จักวาล เนตรักษ์ สอบได้ ป.ธ.3, ส.ณ.ชยานันท์ รำรื่น สอบได้ ป.ธ.3, ส.ณ.สุรดิษ ประสิทธิเดช สอบได้ ป.ธ.3, ส.ณ.กรวิชญ์ ตั้งมั่น สอบได้ ป.ธ.3, ส.ณ.พิตตินันท์ เชื้อพันธ์ สอบได้ ประโยค 1-2 และ แม่ชีนิธินันท์ สารนิติ สอบได้ ป.ธ.5 โดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.)ได้มอบผ้าไตรจีวรและเงินทุนการศึกษาให้กับพระเณรและแม่ชีผู้สอบผ่าน และมอบเงินทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่กำลังเรียนบาลีด้วย จากนั้น มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งมีบรรดาพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก โดยมี นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา พร้อมด้วย นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง นางกรลักษณ์ โคอิเกะ คหบดีจากกรุงเทพฯ นำคณะผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีในครั้งนี้

          พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า สำนักเรียนบาลีวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษได้เปิด ทำการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งก็มีพระเณรที่มาเข้าสอบแล้วก็สอบได้เปรียญธรรม 1-2 จำนวน 1 รูป เปรียญธรรม 3 จำนวน 4 รูป และเปรียญธรรม 5 ได้ 1 รูป เปรียญ 6 ได้ 2 รูป ซึ่งก็นำความภาคภูมิใจมาให้วัดไพรพัฒนา ตลอดจนญาติโยมที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู จึงได้ถือเอาในโอกาสที่ทำบุญครบรอบ 23 ปีวันละสังขารหลวงปู่สรวง เมื่อทำบุญหลวงปู่สรวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกอบพิธีฉลองสมโภชพระมหาเปรียญธรรม เพื่อถวายให้เป็นกำลังใจที่พระสงฆ์ท่านอุตส่าห์พยายามขยันหมั่นเพียรในระหว่างเรียนบาลี ซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนาน ซึ่งในวันนี้ที่ได้มีการประกอบพิธีนี้ขึ้น ก็ถือโอกาสขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.)ที่ท่านเมตตามามอบทุนการศึกษาให้กับพระมหาเปรียญที่สอบผ่านในปีนี้ด้วย และมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆสามเณรที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในปีนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระเณรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้มีความรู้ในการพัฒนาตนเองและเป็นหลักชัยให้กับพระพุทธศาสนาเราในโอกาสต่อไปด้วย

          พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวต่อไปว่า ในโอกาสนี้อาตมาภาพฝากบอกญาติโยมทุกท่านทุกคนว่า วัดไพรพัฒนา ได้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา ซึ่งเปิดสอนแผนกนักธรรมและแผนกบาลี และเปิดสอนแผนกสามัญด้วย เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่มีความประสงค์จะให้ลูกหลานมาบวชเรียนสามารถมาบวชเรียนได้ทั้ง 2 ประเภท ทางการเรียนบาลีและการเรียนสามัญด้วย เรียนได้ทั้ง 2 อย่าง ทางสำนักเรียนวัดไพรพัฒนาจะส่งเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี หรือจนถึงปริญญาเอกก็แล้วแต่เป้าหมาย ของผู้เรียนที่จะตั้งเอาไว้ ซึ่งอาตมภาพต้องการที่จะสร้างศาสนทายาทให้มีความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ นำธรรมะสู่จิตใจของประชาชนให้ประพฤติดีปฏิบัติงามในโอกาสต่อไป และในโอกาสนี้ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกท่าน คณะศิษย์ยานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่ได้ให้การสนับสนุนมา ตั้งแต่ต้นทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมีอายุยืน ทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ พี่น้องทั่วไปที่ได้เห็นได้ชมได้ฟังทุกท่านก็ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านทุกคนเทอญ ขอเจริญพร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!