ตาก-เกษตรพบพระเข้าร่วมประชุมประจำเดือนวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย

ตาก-เกษตรพบพระเข้าร่วมประชุมประจำเดือนวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสาวชวิศา สุริยา เกษตรอำเภอพบพระ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยพบพระ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยกลุ่มมีการประชุมเพื่อหารือ วางแผนการผลิต การตลาด สร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพ ให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ลักษณะ “ตลาดนำการผลิต”
          การประชุมครั้งนี้ทางวิสาหกิจชุมชุมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเครือข่ายเกษตรกร ผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการธาตุอาหารและศัตรูพืช รวมถึงเทคนิคการจัดการหน่อกล้วยหอมทอง เพื่อให้ได้ต้นเตี้ย แข็งแรง เนื้อผลเต็ม ผลกลมสวย สุกช้า รวมถึงผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง จากจังหวัดเพชรบุรี และจันทบุรี เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!