ตาก-ครูอาสาสมัครประจำศูนย์ชาวไทยภูเขา รับรางวัลเกียรติยศการปฏิบัติงาน “กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ”

ตาก-ครูอาสาสมัครประจำศูนย์ชาวไทยภูเขา รับรางวัลเกียรติยศการปฏิบัติงาน “กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ”

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่าน ยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัล ปีนี้เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ ในการรับรางวัลเกียรติยศ การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ สาขาบุคลากร ประเภทครูอาสาสมัครกาศึกษานอกโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ครู กพด.) นางสาวพรทิพ ทองสูบ ครูอาสาสมัครประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านผากะเจ้อ สกร.อำเภอพบพระ สกร.จังหวัดตาก ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!