สุพรรณบุรี-เตรียมจัดงานเติมความสุขสนุกสุดฟินยลวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นชิมจานเด็ดสุดปัง

สุพรรณบุรี-เตรียมจัดงานเติมความสุขสนุกสุดฟินยลวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นชิมจานเด็ดสุดปัง

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / พงศกร สว่าวศรี

          จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงาน “ ชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น” ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศก่อนการแถลงข่าว นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อได้ยินเสียงกลองยาวก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่พากันรำวงกันอย่างสนุกสนานก่อนเข้ามาแถลงข่าว
          นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงาน “ชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงแรมสองพันบุรี โดยนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นนโบบายของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และยกระดับอาหารพื้นถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ชุมชน กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดสุพรรณบุรีมีเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มขึ้น ทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ต้นทุนสินทรัพย์ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งวัฒนธรรม ดนตรี อาหารพื้นถิ่น ร่วมทั้งเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN)
          ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยยื่นสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการนำต้นทุน ของสุพรรณบุรีที่มีทั้งหมด ทั้งดนตรี อาหารพื้นถิ่น แสดงศักยภาพของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาชาวไทย
          นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่างานดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม soft power กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น อาหาร สินค้า การแสดง นำเสนอผ่านอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคน ยกระดับคุณภาพชีวิต ท้องถิ่นสู่สากล
          นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี จากนโยบายที่ภาครัฐได้สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนมาท่องเที่ยวและพักค้างคืนในจังหวัดสุพรรณบุรี ทางสภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อผลักดัน soft power ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชื่อมโยงยกระดับสู่การเป็นเมือง MICE ด้วยเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย มหกรรมสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชน การจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นเมืองสุพรรณ การแสดงศิลปินตลอดการจัดงาน การแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกภายในงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!