อยุธยา-ตรวจเยี่ยม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระภิกษุที่เรียนพระปริยัติธรรม

อยุธยา-ตรวจเยี่ยม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระภิกษุที่เรียนพระปริยัติธรรม

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 กันยายน 2566 ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ที่ศาลากัมมัฏฐาน วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค 2 ได้เมตตาเข้าตรวจเยี่ยม พระนักเรียน ปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระภิกษุที่เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ทุกวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ หรือ แรม 8 ค่ำ โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ในฐานนะผู้อำนวยการเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี วัดใหญ่ชัยมงคล คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ
          พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล กล่าวว่า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค 2 ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุทุกระดับชั้น สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนก ธรรม – บาลี คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระที่เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปี 2566 ขึ้นในทุกวันพระขึ้น 8 ค่ำ และ แรม 8 ค่ำเพื่อปฏิบัติตามพระดำรัสตรัสสั่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่องธุระสำคัญ 2 อย่างของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้แก่ คันถธุระ คือการศึกษาเล่าเรียนทรงจำพระธรรมวินัยและวิปัสสนาธุระ คือธุระในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้พระภิกษุพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ได้รับการฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพระมหาสติปัฏฐาน 4 อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!