นครสวรรค์-นายก อบจ. ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ ผู้สูงอายุ

นครสวรรค์-นายก อบจ. ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ ผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว โดยมี นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอลาดยาว ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง นำเข้าพื้นที่

          โดยเข้าติดตามผลการดำเนินการ เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 7 แห่ง ดังนี้คือ 1. บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 4 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว เป็นบ้านของนางจำปา พันธ์พุ่ม อายุ 76 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยติดเตียงมา 2 ปี ปัจจุบันได้ฝึกเดินจนสามารถยืนและพอเดินได้ อาศัยอยู่กับสามี บริเวณที่ปรับสภาพได้แก่ ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ พื้น เนื่องจากเดิมห้องน้ำอยู่นอกบ้าน เก่า ไม่สะดวกต่อการใช้งาน 2. บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 5 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว เป็นบ้านของนางสาวอมรรัตน์ ภู่สะอาด อายุ 60 ปี Stroke เป็นอัมพาตครึ่งซีก อาศัยอยู่คนเดียว ปรับสภาพพื้นหน้าบ้าน ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ราวจับสำหรับคนพิการ และกริ่งสัญญาณฉุกเฉิน 3. บ้านเลขที่ 162/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว เป็นบ้านของ นางละมูล อ่อนนิ่ม อายุ 88 ปี เป็นผู้สูงอายุ ADL=11 ปรับสภาพโดยก่อสร้างเป็นห้องนอนหลังใหม่ เนื่องจากบ้านเดิมนั้นมีลักษณะเป็นไม้เก่าผุพัง โดยในปีงบประมาณหน้าจะสร้างห้องน้ำเพิ่มให้ 4. บ้านเลขที่ 155/3 หมู่ที่ 3 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว เป็นบ้านของ นางชิด สีดา อายุ 80 ปี เป็นผู้สูงอายุ ADL=11 ปรับสภาพพื้น ซ่อมแซมหลังคา ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ราวจับและกริ่งสัญญาณฉุกเฉิน เดิมบ้านเป็นมุงแฝก และห้องน้ำผุผัง 5. บ้านเลขที่ 189/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว เป็นบ้านของนางบุญมี แสงอ่อน อายุ 69 ปี เป็นผู้สูงอายุ ADL=11 ปรับสภาพพื้น ซ่อมแซมหลังคา ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ราวจับและกริ่งสัญญาณฉุกเฉิน 6. บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว เป็นบ้านของ นายชลทิศ สารีสุข อายุ 42 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับแม่และหลานอีก2คน บริเวณที่ปรับสภาพได้แก่ ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ หลังคาและผนังห้อง 7. บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว เป็นบ้านของ นางจี่ บุญศิลป์ อายุ 89 ปี เป็นผู้สูงอายุ ADL=11 ปรับสภาพห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำและสุขภัณฑ์


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!