ราชบุรี-นายกอบจ. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU การจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย

ราชบุรี-นายกอบจ. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU การจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

          วันนี้ (8 กันยายน 2566) นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย คณะผู้บิหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้
          เนื่องจากคลองบางสองร้อย เป็นคลองธรรมชาติสายหลักที่มีขนาดใหญ่ โดยต้นน้ำอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไหลผ่านอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองราชบุรีมีความยาวประมาณ ๓๗ กิโลเมตร ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองที่ ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งปัญหาของคลองบางสองร้อยในปัจจุบันมีสภาพคลองที่ตื้นเขิน มีวัชพืชและผักตบชวาอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วม ในฤดูแล้งเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำจากปัญหาดังกล่าวฯ จึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่คลองบางสองร้อยไหลผ่าน จำนวน 12 แห่ง เพื่อร่วมฉันขึ้นช่องน้ำในจะแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย
          นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่าในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(mou) ในวันนี้ จะเป็นความร่วมมือในการช่วยบำรุงรักษาคลองบางสองร้อยให้อยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากวัชพืช ซึ่งทางอบจ มีความพร้อมที่จะสนับสนุน ร่วมมือในการที่จะส่งเครื่องจักรไปช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วนทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่งจะมีหน้าที่ดูแลรักษาตลอดจนดำเนินการไม่ให้วัชพื้ชนั้นเกิดขึ้น และไม่ให้เข้าไปสู่คลองย่อย เนื่องจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำการเกษตร หลังจากที่จะได้ดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ขอให้ทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่สะสมอยู่ในคลองบางสองร้อยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และดูแลรักษาคลองบางสองร้อยให้ยั้งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!