ตาก-อ.พบพระ ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก-อ.พบพระ ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2566 อำเภอพบพระ ปั่นจักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตส์ SEZ ณ ม่อนหมอกตะวัน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอพบพระ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดงานปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตส์ SEZ ณ ม่อนหมอกตะวัน
          นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจสภ.ตำรวจท่องเที่ยว หัวหน้าอุทยานน้ำตกพาเจริญ นายกเทศบาลพบพระ นายกอบต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านทสมาชิกอบต. นักกีฬาปั่นจักรยานกว่า 250 คน ณ ม่อนหมอกตะวัน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อำเภอพบพระ เป็นอำเภอที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 ตำบล ดังนี้ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ และตำบลวาเล่ย์ ตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ที่1/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19มกราคม 2558 โดย อำเกอพบพระ เป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ และอากาศ ปลูกพืชผัก ผลไม้ต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมได้อย่างดียิ่ง อำเภอพบพระ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการที่จะสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ให้รู้ถึงประโยชน์ ของการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ โครงการ ปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอพบพระ ท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์ SEZ – SEZ More Fun เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เส้นทางการปั่นจักรยาน ระยะทางประมาณ44 กิโลมตร ให้เวลาประมาณ 5 ชั่วโนงคง ขบวนจักรยาน เคลื่อนตัวออกจากจุดเช็คพอยท์ ดังนี้ จุดเช็คพอยท์ที่ 2 จุด Stan ม่อนหมอกตะวัน (ป่าหวาย) จุดเช็คพอยห์ที่ 2 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จุดเช็คพอยท์ที่ 3 สวนพงษ์คุ้มภัย (จุดพักสายธาร) จุดเช็คพอยห์ที่ 4 ไร่ปฐมเพชร จุดเช็คพอยท์ที่ 5 ไร่เตยวรรณ และจดเช็คพอยท์ที่ 2 จุด Finish น้ำตกนางครวญ (ม่อนชมม่าน)
          การปั่นจักรยานยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งยังได้มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปต่อยอดด้านต่างๆ สร้างเสวมให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความพิเศษ มากยิ่งขึ้น สามารถเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโดรงสร้างพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพ การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อน พื้นที่ให้มีเศษฐกิจที่ดีขึ้น การประชาสัมพันธ์สร้างกรรับรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว ของดี อำเภอพบพระ และที่สำคัญโครงการนี้ เป็นโดรงการที่สร้างการรับรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ หลายคนสามารถเข้าถึงได้ สอดคล้องกับการท่องเที่ยว วิถีใหม่สไตล์ SEZ – SEZ More Fun อีกด้วย ที่ใช้เรื่องของการออกกำลังกาย มาเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วย กิจกรรมการปั่นจักรยานในวันนี้ มีนักกีฬาปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสินประมาณ 250 กว่าคน ประกอบด้วย ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพบพระ ชมรมจักรยานอำเภอพบพระ ทีมรักเพื่อนจึงชวนปั่น ทีมนักปั่นแม่สอด ทีมแม่สอด (เฮียไล้) ทีมแม่ระมาด ทีมสามเงา และทีมสุโขทัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!