สตูล-วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดเวทีรับฟังและซักถามข้อสงสัยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล

สตูล-วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดเวทีรับฟังและซักถามข้อสงสัยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

          วันนี้ (8 ก.ย. 66) ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู อ.ละงู จ.สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดเวทีร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัยในการดำเนินจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล โดยมีนายสะเทือน สรรพจักร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพละงู , คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพละงู , บุคลากร , ผู้นำชุมชน , นักเรียน นักศึกษา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล กว่า 140 คน
          สำหรับการการเปิดเวทีร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัยในการดำเนินจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติในหลักการตามที่ศอ.บต. เสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ซึ่งมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยากให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นหลักสูตรอ้างอิงจากบริบทในพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และหลักสูตรที่เชื่อมโยง เช่น การต่อเรือ , ล่ามแปลภาษารับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เป็นต้น ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีเหตุผล แล้วจึงจะประชุมสรุปความเห็นของวิทยาลัยการอาชีพละงู ว่าเห็นด้วยกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยมีวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ และจะนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
          ในโอกาสนี้ นายอดินันท์ ปากบารา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมบรรยายเล่าประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล จากนั้นนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล อธิบายรูปแบบของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล , นายเหมพงษ์ ทวีกาญจน์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตและความกังวลใจของบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ร่วมอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาจ.สตูล โดยช่วงท้ายการได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อนำไปใช้สรุปข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของวิทยาลัยการอาชีพละงู และนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!