ศรีสะเกษ-ผวจ.รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566

ศรีสะเกษ-ผวจ.รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          วันนี้ (7 กันยายน 2566) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี โดยสำนักงาน ก.พ.ร.ได้ประเมินและพิจารณาหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล ซึ่งมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการพัฒนาที่โดดเด่น และมุ่งมั่นการพัฒนาความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริการภาครัฐ 2) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3) ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
          นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ผลปรากฏว่า จังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) โดยมี นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!