อยุธยา-เหล่ากาชาดมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ 2566

อยุธยา-เหล่ากาชาดมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2566 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ให้แก่ครอบครัวนางสาวแสงจันทร์ อาดำ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 5 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครอบครัวของ นายแสวง โพธิ์เนย บ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง ได้มอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!