อยุธยา-เหล่ากาชาดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

อยุธยา-เหล่ากาชาดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2566 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง ฝ่ายปกครองอำเภอลาดบัวหลวง ดร.ธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ อสม. และฝ่ายปกครองอำเภอลาดบัวหลวง ลงพื้นที่เยี่ยม นายพงษ์ศักดิ์ ทองใย อายุ 65 ปี เลขที่ 75 หมู่ 2 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีอาการป่วยเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมีอาการทางจิต รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยได้รับพระราชทานเงินเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน
          ในการนี้ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สอบถามสภาพความเจ็บป่วย ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคในการรักษา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และรายงานผลการตรวจเยี่ยมให้แก่สภากาชาดไทยทราบแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยให้สะอาดมากขึ้น โดยทางนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้จัดเครื่องนอนชุดใหม่มาเปลี่ยนให้ใหม่แทนของเก่าที่ชำรุดอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!