อยุธยา-เปิดโครงการ “แว่นใส สายตาดี ใส่ใจผู้สูงอายุ”

อยุธยา-เปิดโครงการ “แว่นใส สายตาดี ใส่ใจผู้สูงอายุ”

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ แว่นใส สายตาดี ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ 2566 โดยมี นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง ฝ่ายปกครองอำเภอลาดบัวหลวง ดร.ธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลางนำผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการในครั้งนี้
          นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการ “แว่นใส สายตาดี ใส่ใจผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุในอำเภอลาดบัวหลวง ที่มีความผิดปกติทางสายตา เนื่องจากการเสื่อมของดวงตาเมื่อมีอายุมากขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น มีความรู้ที่ถูกต้องในการถนอมดวงตาและรักษาสุขภาพของดวงตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตา เป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น ซึ่งปัญหาทางสายตาที่มักเกิดขึ้น ได้แก่ ตามัวตลอดเวลาหรือชั่วคราว ตาสู้แสงไม่ได้ มองเห็นจุดหรือเส้นมีดำ ๆ ลอยไปมา ตาบอดตอนกลางคืน มองเห็นแสงวาบ มองเห็นภาพซ้อน เห็นแสงสีรุ้งรวบดวงไฟ ปวดตา คันตา และตาแดง เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา อาจทำให้เกิดการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบสายตา จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากสำหรับทุกคน ซึ่งปัญหาทางสายตา เป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ

          ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการเสื่อมของดวงตาธรรมชาติเมื่อมีอายุมากขึ้น ปัญหาทางสายตาของผู้สูงอายุที่พบบ่อย เช่น สายตายาว สายตาเอียง ต้อกระจกจอประสาทเสื่อม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาโดยการสวมใส่แว่นสายตาที่เหมาะสม กิ่งกาชาดอำเภอลาดบัวหลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพดวงตาของผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการ แว่นตาใส สายตาดี ใสใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพตาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!