ร้อยเอ็ด-เสวนาทางวิชาการ พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เสวนาทางวิชาการ พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด” โดยมี นายทรงพลใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมศิลปากรและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อประมวลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมืองร้อยเอ็ด รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมการรับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

          ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร้อยเรื่อง เมืองร้อยเอ็ด” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจะงหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน จนกระทั่งเป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิอันเลื่องชื่อของไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!