ประจวบคีรีขันธ์-พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 66

ประจวบคีรีขันธ์-พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 66

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 7 ก.ย.66 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติ จ.ประจวบฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดประจวบฯ โดยมี น.ส.วิลาสินี ชื่นโม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฯ พร้อมด้วย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติรวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กุยบุรี อ.เมืองฯ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย เข้าร่วม
          ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าใจบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ฉบับใหม่ จำนวน 2 ฉบับ ที่ได้ประกาศใช้ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของกรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ทั้งในระบบคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย
          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกำลังสำคัญของกรมคุมประพฤติในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน จึงได้มีการจัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.66 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!