บุรีรัมย์-จัดการแข่งขันบาสเกตบอส 3×3 และกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2566

บุรีรัมย์-จัดการแข่งขันบาสเกตบอส 3×3 และกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3 มหาวิทยาลันราชภัฎบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันบาสเกตบอส 3×3 และกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ คณะผู้ฝึกสอน คณะกรรมการ และนักกีฬา เข้าร่วมพิธี
          นายสมโขค กางรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การแข่งจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ประจำปี 2566 และการแข่งขันบาสเกตบอล ประจำปี 2566 ในครั้งนี้. เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ผู้สนใจในกีฬาบาสเกตบอลได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามรถได้อย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของรู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ด้วยการออากำลังกาย
          นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต
          การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 x 3 ประจำปี 2566 และการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบ่งเป็นการแข่งขันดังนี้ กีฬาบาสเกตบอล 3×3 วันที่ 7-10 กันยายน 2566 แบ่งเป็น 4 รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย มีทีมเข้าแข่งขันร่วมกัน 10 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง มีทีมเข้าแข่งขันร่วมแข่งขัน 5 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 9 ทีม บาสเกตบอลชาย 5 คน ในวันที่ 8-10 กันยายน 2561 เป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีมและรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 5 ทีม การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และสถานศึกษาที่ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน คณะผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการผู้ตัดสินจากสถานศึกษาทุกแห่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!