‘เลสพระพรหมประกาศิต’ หนึ่งเดียวในโลกเนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำ รุ่นแรกหลวงพ่อพูล

‘เลสพระพรหมประกาศิต’ หนึ่งเดียวในโลกเนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำ รุ่นแรกหลวงพ่อพูล

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

นวัตกรรมอภิมหามงคล ‘เลสพระพรหมประกาศิต’ หนึ่งเดียวในโลกเนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำ รุ่นแรกหลวงพ่อพูล พุทธคุณหัวใจพระพรหมวิหาร 4 เม กะ มุ อุ ‘เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา’

        พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ แห่งวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ต้นตำรับเลสมงคล พระพรหมประกาศิต รุ่นแรก เนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำ พิธีปลุกเสกประจุพุทธาคมพุทธคุณหัวใจพระพรหมวิหาร 4 เม กะ มุ อุ ‘เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา’
        ด้วยนวัตกรรมอภิมหามงคล แฝงนัยยะแห่งพระพรหมประกาศิต สะท้อนพุทธคุณองค์เทพผู้สร้างโลก เทพเจ้าแห่งความเมตตา ชี้นำชีวิตสรรพสิ่ง ดั่งพรหมลิขิต กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน  นับเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ทรงอานุภาพควบคุมทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎแห่งกรรม เป็นผู้คุ้มครองคนดี บันดาลให้มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตตลอดกาล
        รังสรรค์ออกแบบโดยศิษย์เอกทายาทพุทธาคมหลวงพ่อพูล นาม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน ผู้ได้รับมอบหมายนิมิตบัญชาจาก หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ให้สืบสานตำนานสายพระเวทย์ รังสรรค์เสกมงคลวัตถุ เลสพระพรหมประกาศิต รุ่นแรก ตำรับหลวงพ่อพูล
        กล่าวสำหรับพุทธศิลป์เลสพระพรหมประกาศิต รุ่นแรก ตำรับหลวงพ่อพูล  ด้านหน้า ใจกลางเลส เนรมิตนำประดิษฐาน พระพักตร์องค์พระพรหม รังสรรค์ประติกรรมนูนต่ำ ด้านข้างทั้ง 4 มุม จารึกยันต์ เม กะ มุ อุ ยันต์หัวใจพระพรหม ส่วนด้านข้างซ้าย ขวา จารึกประดิษฐาน องค์พญาหงส์ อันถือเป็น สัญลักษณ์มงคล เทพพาหนะของพระพรหม องค์พญาหงส์สื่อความหมายถึง ลมหายใจเข้า-ออก ลมหายใจคือสัญลักษณ์ของการมีชีวิต เมื่อพระพรหมประทานชีวิตให้ ก็ดำเนินชีวิตต่อมา ด้วยเทพพาหนะคือ พญาหงส์ อันหมายถึงลมหายใจเข้าและออก
         ในไสยศาสตร์ชาวสยาม เคล็ดของหงส์ คือ พุท โธ ที่ว่า หงส์ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไป เป็นการฝึกส่งจิต ซึ่งมีตั้งแต่ระดับง่ายๆพื้นฐานไปจนระดับสูง อานุภาพของพญาหงส์นั้น ถือว่าเป็นที่รักใคร่ แก่ผู้พบเห็น โบราณจารย์จึงประดิษฐานหงส์ทองประกอบพิธีกรรมที่ได้ผลเป็นอัศจรรย์ พญาหงส์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในมงคล 108 อันปรากฏในรอยพระพุทธบาทเรียกว่า หงส์ราชา มีความหมายถึงองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีกนัยหนึ่งด้วย สื่อถึงเทพเจ้าชั้นสูง โบราณจารย์เชื่อว่ามีอานุภาพมากที่สุด ด้านหลัง เลส ตรงกลาง ลายมือ หลวงพ่อพูล เงินทองไหลมานะชาลีติ รวย รวย รวย นะเศรษฐีนะ หลวงพ่อพูล พร้อมจารึกตัวพิมพ์อักษรไทย วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  ด้านซ้าย-ด้านขวา ในดอกจันจารึกยันต์หัวใจพระพรหม ที่ว่า เม กะ มุ อุ คือ หัวใจพระพรหม มีความหมายในพรหมวิหาร 4 คือ มีความหมาย ดังนี้ เม เมตตา กะ กรุณา มุ มุทิตา รู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุ อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย
           และที่สำคัญพรหมวิหาร 4 ธรรมของพรหม หรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจ ที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ได้แก่
 1.เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อการบริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ และความสุขเกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น
2. กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน
3. มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คำว่า ดี ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตน
4. อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ำเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น
             ราคาเปิดบูชา เลสข้อมือ พระพรหมประกาศิต 1.เนื้อเงินลงยา ใหญ่ หน้ากากทองคำ 4,500 บาท เนื้อเงินลงยาเล็ก หน้ากากทองคำ 3,500 บาท 2.เนื้อเงินลงยา ใหญ่ 3,500 บาท เนื้อเงินลงยา เล็ก 2,500 บาท 3.เนื้ออัลปาก้าลงยาใหญ่ 1,000 บาท เนื้ออัลปาก้าลงยาเล็ก 800 บาท

             เลสพระพรหมประกาศิต รุ่นแรก ตำรับหลวงพ่อพูล สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญนำปัจจัยรายได้สมทบทุนกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อสาธารณสงเคราะห์สืบต่อไป สอบถามได้ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264 www.watpailom.org

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!