เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ “BUS GAMES” ครั้งที่ 13

เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ “BUS GAMES” ครั้งที่ 13

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

         เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ “BUS GAMES” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562(มีคลิป)

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 นดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีบริหารธุรกิจ เป็นประธาน เปิดและปิดงาน การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 13 หรือ กีฬาภาย ใน BUS GAMES ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ.ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ


           การจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแนะนำความรู้ศักยภาพและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศมาทำประโยชน์และร่วมกันพัฒนาการกีฬาให้แก่คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับคณะ เพื่อให้นักศึกษามีความเคารพกติกาและระเบียบวินัย มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 5 ชนิดกีฬาคือ กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาเปตอง กีฬา E-Sport แบ่งเป็น 4 คณะ สีดังนี้ คณะสีเหลือง (สาขาการตลาดและสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) สีแดง(สาขาวิชาการเงินและสาขาวิชา สารสนเทศ) สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการบัญชี) สีเขียว (สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ )

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!