เพชรบุรี-ระดมความเห็นพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

เพชรบุรี-ระดมความเห็นพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

       จังหวัดเพชรบุรีเข้มระดับผู้ช่วยปลัดกระทรวง 2 กระทรวงร่วมระดมความเห็นพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกหวังชื่อเสียงต้องรู้จักในระดับโลก

        เมื่อเวลา09.00 น.วันนี้(วันที่ 8 กรกฎาคม 2560)นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมการประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) พ.ศ.2563-2565)ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจนท์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
           จากมติคณะรัฐมนตรีโครงการเดอะรอยัลโคสหรือไทยแลนด์ริเวียร่าที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ภายใต้เรื่องราวความทรงจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรม”การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง”(ป.ย.ป.2)โดยผลสรุปของจังหวัดเพชรบุรีที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเชื่อมโยงกิจกรรมชุมชน จัดทำแผนจัดการขยะ ขยะในทะเล น้ำเสียและมลพิษ
             ยกระดับชายหาด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ เช่นอาหารประจำถิ่น มีมาตรการจูงใจการลงทุน เร่งส่งเสริมการลงทุนธุรกิจเช่นการดูแลผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกและเกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยหวังทุกแหล่งท่องเที่ยวอย่างแก่งกระจาน เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติหรือชะอำ เพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!