เพชรบุรี-มติเลื่อนจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 เป็นเดือนเมษายน 2563

เพชรบุรี-มติเลื่อนจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 เป็นเดือนเมษายน 2563

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

มติเลื่อนจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 เป็นเดือนเมษายน 2563(มีคลิป)

         เมื่อเวลา 15.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เชิญตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนร่วมประชุม พิจารณากำหนดวันเวลาการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 จากเดิมมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนครคีรี (เขาวัง) และอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี
          การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากขณะนี้ได้ประสบปัญหาเรื่อง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภายังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ รวมถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่อนข้างจำกัด
          ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมต่างๆภายในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2563 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการประสานและบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆอันเป็นการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย กรรมการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 34 ประจำปี 2563
           คณะกรรมการจัดงาน จึงมีมติเลื่อนจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร 2563 ครั้งที่ 34 ออกไปก่อน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 34 ได้ในระหว่างเดือนเมษายน ปี 2563 และจะมีการประชุมเพื่อสรุปกำหนดวันที่ชัดเจนครั้ง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!