เพชรบุรี-กกต. สรุปภาพรวม ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้ง

เพชรบุรี-กกต. สรุปภาพรวม ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้ง

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

  กกต.เพชรบุรี สรุปภาพรวมจังหวัดเพชรบุรีไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้ง และขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

        นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจำนวน 378,665 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 307,249 คน บัตรดี 283,530 บัตร คิดเป็นร้อยละ 92.28 บัตรเสีย 18,150 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.91 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 5,569 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.81
          จากการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเพชรบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ) ปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนสูงสุดทั้ง 3 เขต เขต 1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ เขต 2 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล และเขต 3 นายสุชาติ อุสาหะ สำหรับภาพรวมผลการเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี ยอดรวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82.12 เปอร์เซ็นต์ มีบัตรเสียสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 5.9 เปอร์เซ็นต์ บรรยากาศการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรีไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการเลือกตั้ง

           ทั้งนี้ คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ทันภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และรอดูผลการเลือกตั้งภาพรวมทั้งประเทศว่าเพชรบุรีจะได้แชมป์การเลือกตั้งในภาคกลางหรือไม่ พร้อมขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีที่ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!