เชียงใหม่-นายจ้างรีบยื่นรายชื่อแรงงานต่างด้าว ภายใน 15 มี.ค.

เชียงใหม่-นายจ้างรีบยื่นรายชื่อแรงงานต่างด้าว ภายใน 15 มี.ค.

ภาพ/ข่าว:นันธิกา กิจปาโล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

           จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ รีบยื่นรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ขออยู่ต่อและทำงานในประเทศไทย ทาง e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 15 มีนาคมนี้ และพาลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา เข้าศูนย์ OSS เพื่อขออยู่ต่อและทำงานในประเทศไทย ภายใน 31 มีนาคม 2563
              นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือ OSS เพื่อให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ขณะนี้ได้มีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เข้าไปดำเนินการฯ ที่ศูนย์ OSS แล้ว จำนวน 15,957 ราย แยกเป็นนายจ้าง 4,273 ราย แรงงานต่างด้าว 11,684 ราย
             ทั้งนี้ ศูนย์ OSS จะปิดให้บริการในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงขอแจ้งให้นายจ้างรีบยื่นรายชื่อของแรงงานต่างด้าวที่ขออยู่ต่อและทำงานในประเทศไทย ทาง e-workpermit.doe.go.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 จากนั้น ให้พาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าดำเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโถงนิทรรศการ SMEs1
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หากพ้นกำหนด วันที่ 31 มีนาคมนี้ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อในประเทศไทยได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112911-4 หรือ ID Line : doecmi

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!