อุบลราชธานี-จัดโครงการแลกเปลี่ยน นศ.จากบรูไน

อุบลราชธานี-จัดโครงการแลกเปลี่ยน นศ.จากบรูไน

ม.ราชภัฎอุบลฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยน นศ.จากประเทศบรูไน เป็นรุ่นที่5
            วันนี้ (23 มกราคม 2560) ที่ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎอุบลาชธานี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมการถอดองค์ความรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาราม ประเทศบรูไน ภายใต้โครงการ “The Community Outreach Program 2016” ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในความมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาราม ประเทศบรูไน ได้ดำเนินงานกิจกรรมโดยชมรม สภาเยาวชนมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน หรือ (AUYC) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาราม เป็นรุ่นที่ 5 จำนวน 12 คน
รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ถือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ดีทั้งของประเทศไทย และต่างชาติ ซึ่งระยะเวลา 3 เดือน ในการใช้ชีวิตในต่างประทศของนักศึกษา จะได้พัฒนาเรื่องภาษา เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของเพื่อนบ้าน ซึ่ง ม.ราชภัฎอุบลราชธานี นอกจากจะมีความร่วมมือกับประเทศบรูไนแล้ว ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอีกหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทย จะได้อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ และสามารถที่จะเลือกเรียนรู้ เป็นอยู่ด้วยตัวเองได้

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!