อยุธยา-เตรียมจัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ เลือดสีเดียวกัน ลดความขัดแย้งยกพวกตีกัน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์ ตำรวจภูธรจังหว … อ่านเพิ่มเติม อยุธยา-เตรียมจัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ เลือดสีเดียวกัน ลดความขัดแย้งยกพวกตีกัน