อยุธยา-เตรียมจัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ เลือดสีเดียวกัน ลดความขัดแย้งยกพวกตีกัน

อยุธยา-เตรียมจัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ เลือดสีเดียวกัน ลดความขัดแย้งยกพวกตีกัน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการสถานบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา พมจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ เลือดสีเดียวกัน ลดความขัดแย้งยกพวกตีกัน

       เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมนันทโชติ กองบังคับการตำรวจภะรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตำรวจตรี โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในการประชุมบูรณาการสถานบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเตีรยมการจัดโครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ เลือดสีเดียวกัน
       พลตำรวจตรี โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย สร้างโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท แก้ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
       โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเริ่มจากการส่งเสริม แก้ไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา จึงได้มีโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ แต่เลือดสีเดียวกันขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ซึ่งโครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ แต่เลือดสีเดียวกัน ทางตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง ด้วยการนำนักเรียนระดับอาชีวะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการก่อเหตุทะเลาะวิวาทมาเข้าค่าย 4-5 วันกินนอนอยู่ด้วยกัน ทำกิจกรรมอยู่ด้วยกัน ละลายพฤติกรรม ให้ทุกสถาบันเป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือกัน ซึ่งจะสามารถลดการก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันได้

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!