อยุธยา-อำเภอภาชี ร่วมกันทำบุญวันมาฆบูชา

อยุธยา-อำเภอภาชี ร่วมกันทำบุญวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์-นราเอก ตันศิริ

ผกก.สภ.ภาชี พร้อม ส่วนราชการอำเภอภาชี ร่วมกับชาวบ้าน ร่วมกันทำบุญวันมาฆบูชา และปฏิบัติจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี 2562

            เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ วัดมาบโพธิ์ ต.ระโสม อ.ภาชี พ.ต.อ.ธีรวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ภาชี พ.ต.ท.โกศล ภาคาหาญ รอง ผกก.สอบสวนฯ พ.ต.ท.เสริมสุข เพ็งสุก รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.จาตุรนต์ พลานุพัฒน์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.โสฬส บุญเหลือ สว.อก.ฯ พ.ต.ท.มะโนช จันทบัตร สว.สส.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอภาชี ปลัดอวุโสอำเภอภาชี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภาชี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อำเภอภาชี ได้ร่วมงานกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนาพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล 5 เนื่องในวัน มาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดย วันมาฆบูชา 2562 ตรงกับ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย โดยพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และบรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ แล้ว

               จากนั้นในเวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธีรวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ภาชี ได้นำ ส่วนราชการอำเภอภาชี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อำเภอภาชี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ซึ่งวันมาฆะบูชาจะมีกิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับสังคมรวมอยู่ด้วย โดย ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น วัด มูลนิธิ สมาคม สื่อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชา อาจเป็นการพิมพ์เอกสารให้ความรู้ จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ช่วยกันรณรงค์ให้เลิกอบายมุข โดยรณรงค์ให้ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคมแทน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดที่สาธารณะ พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!