อยุธยา-ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับผู้ยากไร้

อยุธยา-ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับผู้ยากไร้

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

             ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงพพหานครและ 2 จังหวัด ภาคกลาง

                เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 16 สิงหาคม พลตรี รังษี กิติญาณทรัพทย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงพพหานครและ 2 จังหวัด ภาคกลาง โดยมี นายกสุโชติ อัศวโนดม นายกเทศบาลพระอินราชา ให้การต้อนรับพร้อมกับสรุปผลการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ตามโครงการ โดยส่งมอบที่ บ้านของนาง ทองหยด บุศราคำ บ้านเลขที่ 5/8 หมู่ 6 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และนางสมนึก ตรีดารา บ้านเลขที่ 5/13 หมู่6 เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 หลัง เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบทสมด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีกับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด ดำเนินการโดยหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 1กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคเอกชน
                  โดยกองทัพภาคที่ 1 จะรับบริจาคในรูปแบบของวัสดุและอุปกรณ์จากภาคเอกชนทีจิตศรัทธาโดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 61 – กันยายน 62 มีงานที่สำคัญ 4งานได้แก่ 1. การซ่อมแชมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2 จังหวัดภาคกลาง 2.การปรับปรุงพื้นที่รกร้างในขุมชนแออัดให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมขนเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ3.การมอบรถเข็นและเตียงคนไข้ให้กับผู้ปวยติดเตียง4.การรับ-ส่งประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ป่วยติดเตียงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่แพทย์นัด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!