อยุธยา-วัดเสนาสรารามวรวิหาร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

อยุธยา-วัดเสนาสรารามวรวิหาร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

วัดเสนาสรารามวรวิหาร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

         เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 26 พฤาภาคม ที่วัดเสนาสรารามวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยาคือ พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสรารามวรวิหาร เจ้าคระจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุติ จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีเวียนเทียน และพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 12 กัณฑ์จนกระทั่งรุ่งเช้า ตามธรรมเนียมของพระสงฆ์สายธรรมยุติ เนื่องในวัน อัฏฐมีบูชา โดยมี ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

         พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสรารามวรวิหาร เจ้าคระจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุติ กล่าวว่า วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน มัลละกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์ มีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธาน พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฎพันธเจดีย์แห่งเมืองกุสินารา เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่า วันอัฏฐมี หลังจากที่พระเพลิง ซึ่งเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้ว บรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลาย จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด ใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินารา ส่วนเครื่องอัฏฐบริขารต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆ อาทิ ผ้าไตรจีวร อัญเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นธาระ บาตรอัญเชิญไปประดิษฐานที่ปาตลีบุตร เป็นต้น

         การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชาในประเทศไทยนั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ เช่นวันวิสาขบูชา เป็นต้น หลักธรรมที่เกี่ยงเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ที่พุทธศาสนิกชนควรศึกษาและนำมาปฏิบัติ ในที่นี้ คือ สุจริต 3 หมายถึง ความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งส่งผลให้ผู้กระทำประสบแต่ความสงบสุข สุจริตแสดงออกได้ 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ สำหรับการปฏิบัติพิธีกรรมในวันอัฏฐมีบูชา คือ การให้ทาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงเช้าหรือเพล รักษาศีล สำรวมระวังกายและวาจา ด้วยการรักษาศีล 5 หรือศีล 8 เจริญภาวนา บำเพ็ญภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาตามแนวสติ ปัฏฐาน รวมทั้ง การเวียนเทียน เป็นการการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!