อยุธยา-วัดเขียนลาย จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธปฏิมา

อยุธยา-วัดเขียนลาย จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธปฏิมา

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

        วัดเขียนลาย ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรกจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธปฏิมา(พระประธานในอุโบสถหลังเก่า)รุ่น 1ที่ระลึกบรูณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า

         เมื่อเวลา 15:19 น.วันที่ 26 กันยายน อุโบสถวัดเขียนลาย ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก ได้เป็นประธานฝ่ายฆารวาส จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนไร ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธปฏิมา(พระประธานในอุโบสถหลังเก่า)รุ่น 1เพื่อเป็นที่ระลึกบรูณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า

        ในพิธี นายเฉลิมชัย สระบัว ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 5 รูป
        วัดเขียนลายเดิมชื่อว่าวัดบ้านแพรกตะวันออก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ.2420 เป็นที่รกร้างว่างเปล่าริมแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันออก มีหลวงพ่อสดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เริ่มการก่อสร้างศาลาการเปรียญ โบสถ์ หอสวดมนต์ หอกลอง หอฉัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 เรื่อยมา สาเหตุที่ชื่อวัดเขียนลายเพราะหลวงพ่อสดเป็นผู้มีฝีมือทางช่างไม้ และมีความสามารถในการเขียนลาย สำหรับแกะสลักไม้ได้อย่างงดงาม ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านได้ ทั้งสามีภรรยาที่ฝันตรงกันทำให้เกิดการสร้างวัดนี้ ก็ชื่อเขียน และลาย จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดเขียนลาย”ในการสร้างศาลาการเปรียญ สองสามีภรรยาได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 2 ชั่ง ร่วมกับชาวบ้านในละแวกนั้น ต่อมาจึงสร้างโบสถ์ สร้างหอสวดมนต์ หอกลอง และหอฉัน ส่วนกุฏิสร้างหลังเล็ก ๆ เพียงหลังเดียว สำหรับเจ้าอาวาส ส่วนพระสง์รูปอื่น ๆ จำพรรษาที่ศาลาการ และดำริจะยกช่อฟ้าหอสวดมนต์ท่านก็มรณะภาพเสียก่อน เจ้าอาวาสองค์ต่อมา ชื่อ พระทองคำ บริสุทโธ หรือหลวงพ่อคำ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดมีฝีมือทางช่างไม้ แต่การเขียนลายเพื่อแกะสลักเป็นรองหลวงพ่อสด ท่านได้สร้างกุฏิต่อมาโดยซื้อไม้ซุงมาเลื่อยเอง ท่านอาศัยแรงงานชาวบ้านที่มาช่วยกันเพียงเลื้ยงอาหาร ไม่ต้องเสียค่าจ้างเลย อีกทั้งหลวงพ่อคำยังมีความรู้ในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านด้วย เป็นผู้ริเริ่มสร้างอาคารเรียนหลังแรกของตำบลบ้านแพรกเมื่อท่านมรณะภาพแล้ววัดก็ไม่ได้มีการสร้างอะไรอีก
         วัดเขียนลายหรือวัดบ้านแพรกตะวันออก เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในตำบลบ้านแพรก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านแพรกมาเนิ่นนาน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!