อยุธยา-วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดพิธีเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโต ตามประเพณีโบราณ

อยุธยา-วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดพิธีเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโต ตามประเพณีโบราณ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดพิธีเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโต ตามประเพณีโบราณ เนื่องในวันสงกรานต์และสมโภชน์หลวงพ่อโตครบ 695 ปี

          เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 15 เมษายน ที่ภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบองค์พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต จำนวน 3 รอบติดต่อกันมาเป็นวันที่ 3 เนื่องในวันสงกรานต์ และในโอกาสงานสมโภชน์ครบ 695 ปี ก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

          ในการเวียนเทียน รอบองค์พระพุทธไตรรัตนนายก ในวันนี้เป็นวันที่ 3 ของเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ซึ่งได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนมาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ด้วยแว่นเทียนจำนวน 3 รอบ ซึ่งองค์พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นองค์พระพุธปฏิมา แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้จัดขึ้นติดต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณทั้ง 3 ประการ ที่ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ยังเวไนยสัตว์ให้ยินดีในธรรม เพื่อขจัดความโลภ ความตระหนี่ ด้วยการบำเพ็ญทานขจัดความโลภ ขจัดความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท ด้วยการรักษาศีลเจริญเมตตา ขจัดความลุ่มหลงหรือโมหะ ด้วยการสวดเจริญภาวนา ใช้สติปัญญาพิจารณาการใช้ชีวิต ทำจิตใจของตนเองให้สงบ ขจัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจทั้งปวง จึงน้อมนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีจิตยินดีในธรรทอันประเสริฐตลอดกาลนาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!