อยุธยา-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

อยุธยา-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ–นพดล บำเพ็ญสัตย์

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เขตอำเภอบางบาล สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว 

           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ ประธานแม่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาล นางรัตนา หวังเทพอนุเคาระห์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทีมแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอบางบาล จิตอาสา ร่วมลงพื้นที่อำเภอบางบาล เพื่อเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 6 ราย เพื่อเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพร่างกาย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


             แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงออกเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนในด้านที่อยู่อาศัย นายอำเภอบางบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จะเข้าไปดูแล ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!