อยุธยา-ผกก.สภ.ภาชีนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานวัดอุทการาม

อยุธยา-ผกก.สภ.ภาชีนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานวัดอุทการาม

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์-นราเอก ตันศิริ

  ผกก.สภ.ภาชีนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานวัดอุทการาม

          วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณวัดอุทการาม ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ. ธีรวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ภาชี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา พร้อมประชาชน จิตอาสาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยอยุธยารวมใจจุดภาชี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพุทไธสวรรค์จุดภาชีใน ร่วมทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเขตอำเภอภาชี โดยช่วยกันพัฒนาศาสนสถานวัด ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะเศษกิ่งไม้ ศาลาสวนพระอภิธรรม พระอุโบสถ ลานอเนกประสงค์ หอระฆัง ห้องน้ำ ศาลาการเปรียญ กุฏิเจ้าอาวาส ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าบริเวณรอบๆ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในเขตอำเภอภาชี ที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ของวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆทางศาสนา ด้านงานสังคม งานบุญ งานศพ และการปฏิบัติธรรม
            พ.ต.อ. ธีรวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ภาชี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของตำรวจ และเทศบาล ประชาชนจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วม โดยมี จิตอาสาในพื้นที่อำเภอภาชีรวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนมีจิตอาสามาร่วมกันทำกิจกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดินไม่เสื่อมคลาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา และทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความสุขในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!