อยุธยา-ตั้งจุดตรวจรถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสาร

อยุธยา-ตั้งจุดตรวจรถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสาร

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์-นราเอก ตันศิริ

ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งจุดตรวจรถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสารที่มีควันดำเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนดควบคุมป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

        เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ บนถนนหมายเลข 2033 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นำกำลังผู้ตรวจการขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครหลวง ทหารกองร้อยรักษาความสงบอำเภอนครหลวง ได้ตั้งจุดตรวจควันดำรถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสารที่มีควันดำเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด และรถยนต์ที่บรรทุกน้ำหนักเกิน ตามโครงการ คมนาคมร่วมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดีของประชาชน และเป็นตามมาตรการของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก มาตาการในการควบคุมป้องกันรถที่มีควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สร้างมลพิษทางอากาศ และตามมาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการตั้งจุดตรวจควันดำรถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสารที่มีควันดำเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด เป็นไปตามนโยบาย ในการลดปัญหาควันดำ และฝุ่นละออง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอำเภอนครหลวงเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาเรื่อง มลพิษทางฝุ่นละออง ซึ่งอาจจะมาจากรถบรรทุกซะส่วนใหญ่ ทางขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสอบ รถบรรทุกที่วิ่งในเขตอำเภอนครหลวง ว่ามีผลการตรวจพบว่ามีรถยนต์โดยสาร และรถยนต์บรรทุกในการปล่อยควันดำ ที่ส่งผลให้ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด หากตรวจพบรถบรรทุกที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกที่ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำเกิน 45 เปอร์เซ็นต์ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะดำเนินการพ่นสีสเปรย์ ด้วยสีแดง คำสั่งผู้ตรวจการห้ามใช้ ที่บริเวณกระจกหน้ารถ เจ้าของรถยนต์จะต้องนำรถยนต์ไปทำการแก้ไขปรับปรุงและเข้าตรวจสภาพที่สำนักขนส่งทั่วประเทศ และเสียค่าปรับในอัตราค่าปรับ 5000 บาท เพื่อนำรถยนต์กลับมาใช้ใหม่ได้ และฝากประชาสัมพันธ์ไปยัง เจ้าของรถบรรทุก หรือรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ให้ ตรวจสภาพดูแลปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการรับผิดชอบสังคมและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!