อยุธยา-จัดอบรม พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

อยุธยา-จัดอบรม พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

ภาพ/ข่าว นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย “ หลักสูตรงานบริการโลหิต

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย “ หลักสูตรงานบริการโลหิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

             แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนดำเนินการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และในปีนี้มีการจัดทำโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่แกนนำจิตอาสาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัคร สภากาชาดไทย “ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ตามแนวคิดในการ “ พัฒนาอาสาสมัครชุมชน “ โดยขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด เลือกหลักสูตรที่มีความประสงค์ จะฝึกอบรมให้กับจิตอาสาสภากาชาดไทย ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย “ หลักสูตรงานบริการโลหิต ขึ้น โดยอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร เพื่อให้เป็นแกนนำในระดับชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต และเป็นเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!