อยุธยา-จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

อยุธยา-จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว: นพดล บำเพ็ญสัตย์-นราเอก ตันศิริ

สถานีตำรวจภูธรภาชี ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอภาชี จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

             เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่วัดเจริญธรรม ตำบลภาชี อำเภอภาชี พันตำรวจเอก ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาชี ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้กำกับสอบสวน รองผู้กำกับสืบสวน รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม และข้าราชการตำรวจจำนวนกว่า 50 นาย ได้นำน้ำปานะ จตุปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ประชุม ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองอำเภอภาชี โดยมีพระครูปัญญาวชิรคุณ เจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญธรรม กว่า 100 คน เข้าร่วมในการประชุมกับคณะสงฆ์ดังกล่าวด้วย

             พันตำรวจเอก ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาชี กล่าวว่า ในการจัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาชีทุกสายงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะสงฆ์อำเภอภาชีในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงานสายตรวจ สภ.ภาชี ได้ทำงานร่วมกับ คณะสงฆ์ตามวัดและชุมชนต่างๆ ในเขตอำเภอภาชี ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครอง สร้างความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของคณะสงฆ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานและปรับปรุงคณะสงฆ์และตำรวจให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ของ สถานีตำรวจภูธรภาชี เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนกับตำรวจ โดยใช้หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไทย ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกันมาอย่างยาวนาน

             นอกจากนี้ พันตำรวจเอก ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาชี พร้อมข้าราชการตำรวจ ได้พร้อมใจกัน นุ่งขาว ห่มข่าว เข้าร่วมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม ซึ่งจะนำมาซึ่ง”ความสุข” ที่เหนือความสุขทั้งหลายในโลก และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาชีได้น้อมรำลึกหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมนำไปประพฤติ ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความสุขสงบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!