อยุธยา-ครอบครัว “บุญขันธ์ “ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อช้อย

อยุธยา-ครอบครัว “บุญขันธ์ “ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อช้อย

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์-นราเอก ตันศิริ

 ครอบครัว “บุญขันธ์ “ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อช้อย เป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ 

           วันที่ (10กพ.62)  ที่วัดหัวงิ้ว ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ คุณพจนาลัย บุญขันธ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อม คุณเอื้อมพร บุญขันธ์ และคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริษัท คิงส์เพาเวอร์เป็นเจ้าภาพร่วมฟังเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อสืบสานประเพณีเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ บริษัท คิงเพาเวอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม อันเป็นศิลปะคู่ชาติ คู่พระศาสนามานาน โดยร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมทรงคุณค่าดีงานให้ลูกหลานเยาวชนไว้สืบต่อไปด้วย

            งานประจำปีปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อช้อย ทอดผ้าป่าสามัคคี และเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนนำเงินรายได้จากแรงศรัทราทั้งหมดไปสร้างกำแพงวัดที่ชำรุดทรุดโทรมและจะพังลง โดยมีท่าน พระอธิการหนู ธมฺมทินโน เจ้าอาวาสวัดหัวงิ้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม อันเป็นศิลปะคู่ชาติ คู่พระศาสนามานาน เพื่อร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมทรงคุณค่าดีงานให้ลูกหลานเยาวชนไว้สืบต่อไปด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!