สุพรรณบุรี-เจ้าหน้าที่วอนชาวนาหยุดสูบน้ำ

สุพรรณบุรี-เจ้าหน้าที่วอนชาวนาหยุดสูบน้ำ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง-โสภณ สว่างศรี

เจ้าหน้าที่วอนชาวนาหยุดสูบน้ำก่อนถึงวันที่กำหนดให้สูบ

         จากปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ชาวนา 4 อำเภอ ใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (มอ.) นาข้าวอายุราว 70-80 วัน ขาดน้ำกำลังจะยืนต้นตาย หลายหมืนไร่ ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย อ.เดิมบางบางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี กระทั่งนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาทางช่วยเหลือชาวนา โดยได้ประสานกับนายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักสำนักงานชลประทาน ที่ 12 จ.ชัยนาท นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายธนู โพธิ์เอี้ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท นายพะลิน สุทธิบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งฤดูกาลนี้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ จากเดิมเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำปากคลอง มอ ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 3 เครื่องและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเคลื่อนที่ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำท่อขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง
          ล่าสุดนายธนู โพธิ์เอี้ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท เปิดเผยว่าที่ผ่านมาเร่งสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ส่งผลให้ขณะนี้เครื่องสูบไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ได้ชำรุดเสียหายตอนนี้ใช้ได้เพียงเครื่องเดียว รวมกับเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ท่อหน้า 12 จำนวน 10 เครื่อง ท่อหน้า 18 จำนวน 2 เครื่องสูบไฟฟ้าอีกจำนวน 2 เครื่อง สามารถสูบน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ได้ปริมาณราว 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และกำลังจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อหน้า 12 นิ้ว เพิ่มอีกจำนวน 5 เครื่อง จะสามารถสูบน้ำเพิ่มได้อีกราว 2 คิว เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะสามารถสูบน้ำเข้าคลอง มอ.ได้เต็มกำลังจำนวน 9-10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะนี้ปริมาณน้ำถึงคลอง 12 อ.ดอนเจดีย์
          ด้านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช นายจีรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงนี้วอนชาวนาขอให้งดสูบน้ำเข้านาก่อน เนื่องจากต้องการให้น้ำถึงช่วงปลายคลอง คลอง 20 อ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ผ่านมามีชาวนาบางรายไม่ทำตามข้อตกลงลักลอบสูบน้ำก่อนกำหนดเวลา ส่งผลให้น้ำไปไม่ถึงปลายคลอง เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบสูบน้ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำท้องถิ่น ออกประชาสัมพันธ์ขอร้องชาวนาให้งดสูบน้ำก่อนและขอร้องให้ช่วยเก็บเครื่องสูบน้ำก่อนเพื่อป้องกันปัญหา จะตั้งเอาไว้ได้เฉพาะท่อสูบน้ำเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบสูบน้ำก่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้ คาดว่าวันที่ 17 ส.ค.น้ำจะถึงช่วงปลายคลอง ชาวนาจะสามารถสูบน้ำเข้านาได้พร้อมๆกัน จะได้ไม่เกิดปัญหาจัดคิวและไม่ต้องแย่งน้ำกัน ส่วนนาข้าวที่เสียหายไปแล้วทางจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมรวมรวมรายละเอียดเพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ว เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ขณะที่ช่วงวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมาชาวนาได้เฮดีใจเนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.เมืองสุพรรณบุรี และ อู่ทอง ทำให้นาข้าวที่กำลังขาดน้ำ ได้รับน้ำฝนตกที่ลงมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งเบื้องต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!