สุพรรณบุรี-อบต.พลับพลาไชย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สุพรรณบุรี-อบต.พลับพลาไชย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง-ไพรัช ภมรพล-ดนัยภพ สังข์สุวรรณ-นิกร สิงห์พิมาตร์-โสภณ สว่างศรี

 อบต.พลับพลาไชยร่วมภาคีจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

            ที่ จ.สุพรรณบุรี นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นำ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล อาสาสมัครจิตอาสา ชมรมปั่นเพื่อสังคมตำบลพลับพลาไชย วัดคีรีเจริญผล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีเจริญผล ประชาชนตำบลพลับพลาไชย ธนาคาร ธกส.สาขาอู่ทอง บริษัทศิลามาตรศรี 27 รีสอร์ท ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ” จิตอาสาปลูกป่าวันแม่” บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาทอก หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จำนวน 1,500 ต้นโดยมีนายประเสริฐ ม่วงอยู่ หัวหน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
             นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกป่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ปลูกป่าในใจคน” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับคืนมาสู่ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสร้างอย่างยั่งยืน ซึ่งมีภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว
              นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้มีประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในส่วนของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้นจะต้องเกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพื่ออนาคตของผืนป่าให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินโครงการดังกล่าว ไม่ใช่เฉพาะเพียงการปลูกต้นไม้เท่านั้น แต่จะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูในด้านต่างๆ เช่น การสำรวจเก็บข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในพื้นที่ของป่าชุมชน การเพาะกล้าไม้พื้นถิ่น การสร้างฝายชะลอน้ำ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน การสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขยายเครือข่ายความร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปยังชุมชนต่างๆ ในตำบลพลับพลาไชย ให้เกิดการดูแลอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!