สุพรรณบุรี-ศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจันต์เปิดค่ายถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน

สุพรรณบุรี-ศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจันต์เปิดค่ายถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-ธีรพร ชูก้าน-ไพรัช ภมรพล-โสภณ สว่างศรี-นพดล แก้วเรือง-นิกร สิงห์พิมาตร์-ดนัยภพ สังข์สุวรรณ-อาคม หลักคำ

ศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจันต์เปิดค่ายถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน

         ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ หรือนางเกลียว เสร็จกิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ประจำปี พ.ศ.2539 ร่วมกับสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จัดโครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้าน ภาคกลาง รุ่นที่ 2 เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงพวงมาลัย และเพลงเต้นกำ
         โดยมีนายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน โดยก่อนที่ทุกคนจะเริ่มการเรียนรู้ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้นำคณะศิษย์ พร้อมทั้งผู้เข้าอบรมประกอบพิธีกราบไหว้บูชาเศียรพ่อแก่ พ่อครู แม่ครู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามแบบแผนประเพณี และพิธีฝากตัวเป็นลูกศิษย์
          แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ กล่าวว่าการเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้นั้นได้เปิดให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยครั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก ต่างเดินทางมาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีครูเพลงหลายท่านมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ในเชิงเพลงให้ อาทิ นางเกลียว เสร็จกิจ หรือ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ  พ่อบรรจง ทัพวิเศษ แม่สำเนียง ชาวปลายนา  แม่จินตนา ทับมี พ่อสุรินทร์ ศรีประจันต์ ฯลฯ
          สำหรับโครงการส่งเสริม และสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นมาเพื่อดำเนินงานด้านการพิทักษ์รักษามรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลางอย่างเหมาะสม และยั่งยืนให้อยู่คู่สังคมไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเพลงพื้นบ้านภาคกลางให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นสื่อ
           ในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงเพลงพื้นบ้านในระดับต่อยอด อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการแสดงเพลงพื้นบ้านอย่างรู้จริง ทำได้จริง จากศิลปินแห่งชาติ และกลุ่มศิลปินเพลงพื้นบ้านโดยตรง โดยเฉพาะ เพลงอีแซว แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นแม่เพลงที่มีปฏิภาณไหวพริบดี สำนวนกลอนคมคายเป็นที่จับใจของผู้ชมผู้ฟัง
          นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมาร้องเป็นเพลงอีแซวเพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีศิลปะ ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศ จนกลายเป็นแม่เพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของแม่เพลงพื้นบ้านแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
          ภารกิจที่น่ายกย่อง น่าชื่นชมของแม่ขวัญจิต ก็คือท่านจะสละเวลามาเป็นอาจารย์พิเศษ มาเป็นวิทยากรอบรมเพลงพื้นบ้านให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนที่สนใจ เป็นวิทยากรพิเศษให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน ความมีน้ำใจในการเผยแพร่ความรู้ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จึงได้รับโล่เชิดชูให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ประจำปี พ.ศ.2539

          ซึ่งการอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มแข่งขันขับร้องเพลงอีแซว พร้อมกับมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการ ก่อนที่จะปิดการอบรมได้จัดให้มีพิธีขอขมา ครูบาอาจารย์ พ่อเพลง แม่เพลง เนื่องจากขณะที่เข้ารับการอบรมอาจจะมีการล่วงเกินโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ หรือบทกลอนของเพลงพาไป ดังนั้นจึงได้ขออโหสิกรรมไม่ถือโทษโกรธเคืองให้อภัยกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่นและอาลัยกันจนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ต้องไหลอาบแก้มทั้ง แม่ขวัญจิต พ่อเพลงแม่เพลง และนักเรียนบางคนถึงกับปล่อยโฮกันเลยทีเดียว

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!